DUURZAAMHEIDSCHARTER METALON

 

Inleiding

Bij Metalon geloven we rotsvast in duurzame toegevoegde waarde-creatie om zowel een positief resultaat te creëren voor het milieu, onze directe omgeving en onze werknemers.
Onze missie is om partnerships aan te gaan met onze klanten door hen de meest flexibele, kwalitatieve en veilige diensten aan te bieden. Daar maakt efficiënte en duurzame dienstverlening onlosmakelijk deel van uit.
Metalon kenmerkt zich namelijk door de lange termijn relaties die zij aangaat met haar klanten. Het bewijs hiervoor is de reeds jarenlange samenwerking met voorname bedrijven uit de (petro-) chemische sector.

We hebben reeds een enorm aantal stappen op vlak van duurzaam ondernemen gezet waar we trots op kunnen zijn. Ook in onze korte en lange termijn doelstellingen neemt duurzaamheid een prioritaire plaats in. We willen werken aan concrete duurzame acties zonder dat dit loze en lege doelstellingen worden.

Organisatiestructuur

Onze interne structuur is een zeer vlakke structuur. Dat wil zeggen dat er ruimte is voor een open dialoog tussen werkgever en werknemer, zonder dat daar verschillende rangen dienen voor doorlopen te worden. We investeren ook in training, evaluatie en ondersteuning van onze medewerkers. Vandaag meer dan ooit is de jobmarkt een echte ‘war for talent’ geworden: gemotiveerde en talentvolle werknemers zijn zeer gegeerd in deze huidige economie. We willen onze medewerkers enthousiast houden. Een medewerker die zich goed voelt in het bedrijf: dat uit zich in de prestaties op de werkvloer en tevens in de vermindering van het personeelsverloop.
Qua continuïteit zitten we ook goed: sinds april 2021 heeft de dochter van Wilfried Moortgat het bestuurdersteam vervoegd. We zijn een écht familiaal bedrijf.

 

Wilfried Moortgat en dochter Eveline, 2 van de 3 familiale bestuurders van Metalon.

 

Veiligheid en kwaliteit

Op vlak van veiligheid streven we ernaar koploper te zijn. Metalon is sinds 1996 VCA-gecertificeerd. Onze werknemers dragen veiligheid en preventie hoog in het vaandel wat er tot heeft geleid dat we reeds 19 jaar lang zonder werkongevallen werken. Hierin onderscheiden we ons ook van de klassieke logistieke dienstverlener: we bieden onze veeleisende klanten doordachte veilige oplossingen.
Begin 2022 heeft Metalon tevens het ISO 9001-certificaat behaald: een bevestiging van de kwaliteitsnorm die Metalon reeds jarenlang hanteert.
We streven naar een continue verbetering, zowel op vak van veiligheid als kwaliteit. Op deze manier kan Metalon haar klanten nog beter ontlasten.

Milieubewustzijn

We willen onze dienstverlening op een zo milieubewust mogelijke manier uitvoeren. Metalon is zelf geen productiebedrijf, maar we denken wel mee met onze klanten om minder afval te creëren en een lager verbruik van energie te bekomen. We gaan verspilling tegen.

Enkele voorbeelden van duurzaam omspringen met energie zijn het gebruik van performante technieken zoals onder andere ledverlichting, zonnepanelen, slim energiegebruik door gebruik van bewegingssensoren, het uitschakelen van machines wanneer niet in gebruik en veel aandacht voor isolatie van de gebouwen.
De verwarming van de kantoren en sociale ruimtes gebeurt door middel van warmtepompen.

 

Binnen in de magazijnen op de vestiging in Verrebroek is er onder andere geïnvesteerd in doorgedreven isolatie en gebruik van LED-verlichting.

 

Op milieuvlak hebben we een doorgedreven afvalbeleid in werking gezet: alle afvalstromen worden afzonderlijk opgevangen en opgehaald door erkende afvalverwerkers.

Ook onze medewerkers denken actief mee en voeren hun activiteiten zo milieu-en energiebewust mogelijk uit.

Als één van de bedrijven in het Logistiek Park Waasland zijn we ook deelnemer aan het project ‘Logigrid’ van VIL en Flux50. In samenwerking met MLSO wordt er via een Proof of Concept aangetoond hoe een Smart Microgrid kan werken in een logistieke zone, inclusief het opzetten van simulaties. (meer info op https://vil.be/project/logigrid/)

 

De logistieke vestiging van Metalon in Verrebroek, niet alleen duurzaam opgericht maar ook duurzame toekomstplannen.

 

Hergebruik van regenwater

Metalon tracht ook verspilling van grondstoffen tegen te gaan. Op onze eigen vestiging in Verrebroek hebben we een omvangrijke regenwatertank geïnstalleerd zodat we regenwater optimaal kunnen bufferen en hergebruiken. Het water wordt voor verschillende toepassingen hergebruikt: onder andere voor het schoonmaken van onze vloot en magazijnen, het bewateren van de groene zones en het waterverbruik van onze sanitaire faciliteiten. Overtollig regenwater wordt dan weer afgevoerd  in de gemeenschappelijke wadi gelegen in het Logistiek Park ten voordele van infiltratie.
Ons afvalwater wordt gezuiverd op de site door een innovatieve waterzuiveringsinstallatie en daarna afgevoerd in de gemeenschappelijke wadi.

 

De regenwatertank op de vestiging in Verrebroek.

 

Streekeigen groen

De buitenomgeving van onze vestiging in Verrebroek is aangelegd rekening houdend met streekeigen groen. Verspreid over het terrein zijn groene ruimtes aanwezig wat bevorderend werkt voor het welzijn van onze medewerkers.

Digitalisering

Daarnaast zijn we vandaag volop bezig met een digitale transformatie. Er is geïnvesteerd in digitale ondersteuning op vlak van cloud oplossingen, facturatie en personeelsadministratie, om zo een vermindering van de papieren documentenstroom tegen te gaan. Nieuwe opportuniteiten om digitaal te werken worden steeds nauwlettend in het oog gehouden.

Vermindering van CO₂-uitstoot

Metalon gaat tevens de strijd aan voor de vermindering van CO₂-uitstoot.

De heftrucks die we inzetten zijn grotendeels elektrisch. De vrachtwagens in ons wagenpark voldoen allen aan de laatste eisen inzake de Euronorm.

Voor de bedienden die met een bedrijfswagen rijden, hebben we geopteerd voor hybride wagens of zelfs full electric wagens. Hiervoor zullen we binnenkort ook investeren in laadpalen op onze bedrijfsparking.

Daarnaast hebben we voor onze werknemers ook voorzien in de mogelijkheid tot gemeenschappelijk vervoer. We werken met een aantal opstapplaatsen verspreid in het Waasland waaruit verder kan gereden worden met een minibusje. Met dit duurzaam collectief systeem verzachten we het fileleed. Voor de werknemer zelf zorgt het voor minder stress alvorens het werk aan te vangen.

Zonne-energie

Als kers op de taart hebben we in 2020 geïnvesteerd in zonnepanelen. Op het dak van onze magazijnen in Verrebroek hebben we welgeteld 1.304 zonnepanelen geïnstalleerd, oftewel 1,8ha aan zonnepanelen, goed voor een gezamenlijk vermogen van 586.000 wattpiek.
Met dit zonnepanelenveld kan Metalon voorzien in ongeveer 99 % van het energieverbruik op haar vestiging. Op deze manier besparen we wel liefst ongeveer 280.000 kg CO² uitstoot per jaar.
De zonnepanelen wekken gemiddeld evenveel energie op als er door het gebouw verbruikt wordt. Het resultaat is een energieneutraal gebouw. Onze elektrische heftrucks zullen opgeladen worden met 100% groene stroom en de stroom voor de laadpaal van de elektrische bedrijfswagens worden er mee voorzien.

 

De recent geïnstalleerde zonnepanelen op het dak van de vestiging in Verrebroek.

 

Uitbreiding magazijnen

Naast onze eerste logistieke vestiging in Verrebroek, zijn we in 2021 gestart met de bouw van een tweede vestiging van 20.000m2 , tevens in het Logistiek Park Waasland. De twee magazijngebouwen liggen net naast elkaar, wat ook enkele schaalvoordelen op vlak van duurzaamheid met zich meebrengt. Ook voor deze tweede logistieke hub zijn dezelfde duurzame en energiezuinige technieken van het magazijngebouw en faciliteiten voorzien.

 

Visuals van de 2 Metalon-magazijngebouwen in het Logistiek Park Waasland.